FANDOM


Tori Tori no Mi, Model: Falcon jest to owoc typu Zoan. Pozwala on użytkownikowi zamienić się w sokoła lub w hybrydę Sokół-Człowiek. Owoc został zjedzony przez Pell'a.


Mocne i słabe strony

Owoc ten pozwala Użytkownikowi stać się Sokołem lub hybrydą Człowieka Sokoła, który może się zmieniać do woli i ma ulepszone zmysły. To jeden z pięciu jak dotąd odkrytych Diabelskich Owoców, który umożliwia latanie. W swej pełnej postaci sokoła, może nieść innym ludziom na plecach podczas lotu. Także w tej formie, waga nie wydaje się być problemem. Pell niósł ogromną bombę w powietrzu nie wykazując ani trochę wysiłku.

Owoc ten nie wydaje się mieć żadnych specjalnych słabości, oprócz standardowych słabości Diabelskiego Owocu.

Użycie

Jak pokazuje ten Diabelski Owoc daje użytkownikowi większą szybkość i siłę, a także umożliwia wykorzystanie swoich szponów do atakowania przeciwników. Pozwala on także na latanie. Jest to przydatne zarówno w podróży i ataku. Atakował także parą karabinów gatling, przypominających myśliwca. Pozwalał także latać innym na swoich plecach w pełnej formie sokoła. Pell pokazał tylko jeden atak.

Techniki

Nawigacja