FANDOM


Reverse Mountain - jest górą położoną na Red Line. Dla zwykłych statków jest jedyną drogą, żeby przedostać się na Grand Line.

Położenie

Reverse Mountain leży na Red Line, dokładnie w punkcie gdzie stykają się wszystkie cztery Morza oraz Grand Line. U podnóża Reverse Mountain leży Twin Capes, który się osiąga chcąc płynąc do Grand Line. Twin Capes nosi swoją nazwę od dwóch latarni morskich, po lewej i prawej stronie kanału. Funkcję latarnika pełni tutaj Crocus. Dał on Słomianym Log Pose na dalszą podróż po Grand Line. Oprócz tego morze wokół Twin Capes jest terytorium Laboona.

Funkcja

Przepłynięcie przez Reverse Mountain jest jedynym sposobem dla statków, które nie są pokryte Kairoseki. W ten sposób wszystkie statki pirackie muszą wybrać drogę przez Reverse Mountain, żeby dotrzeć do Grand Line, ponieważ Calm Belt dzieli Morza od Grand Line. Calm Belt jest siedliskiem Króli Mórz oraz nie występują na nim prądy i wiatry morskie, przez co stanowi barierę dla zwykłych statków, które chcą dotrzeć do Grand Line. Marynarka mogą pływać po Calm Belt wykorzystując Kairoseki, dzięki któremu Królowie Mórz nie wyczuwają ich obecności. Z każdego morza prowadzi strumień wody na szczyt Reverse Mountain. Te strumienie łączą się na szczycie góry w jednej strumień i prowadzą w dół, prosto na Grand Line. Jak dokładnie te strumienie płyną w górę na Reverse Mountain, i czy są fenomenem natury czy zostały wykonane przez ludzie nie jest jeszcze znane.

Mieszkańcy

[v · e · ?]
Reverse Mountain
Laboon Crocus


Nawigacja