FANDOM


Image Nazwa Umowna
To oznacza, że drugi uczeń Toma, Cutty Flam, ciągle żyje w tym mieście jako "Franky"

Ten artykuł został umieszczony pod nazwą umowną


Tytuł jest jedynie określeniem lub przydomkiem, gdyż właściwa nazwa nie została jeszcze nadana przez autorów. Jeśli poznamy prawdziwą nazwę tego tematu, przeniesiemy go.

Paramecia Wieku jest to Diabelski Owoc typu Paramecia, o nieznanej nazwie. Daje użytkownikowi umiejętność kontrolowania wieku żywych istot. Owoc został zjedzony przez Jewelry Bonney.

Mocne i słabe strony

Użytkownik może panować nad wiekiem ludzi wokół siebie oraz swoim własnym. Może zmienić przeciwnika w niemowlę lub ledwo żywego staruszka. Zmiana wieku jest procesem który potrzebuje czasu żeby go wykonać, lecz nie wiadomo jak przebiega.

Zastosowanie

Techniki


Nawigacja