FANDOM


Image Nazwa Umowna
To oznacza, że drugi uczeń Toma, Cutty Flam, ciągle żyje w tym mieście jako "Franky"

Ten artykuł został umieszczony pod nazwą umowną


Tytuł jest jedynie określeniem lub przydomkiem, gdyż właściwa nazwa nie została jeszcze nadana przez autorów. Jeśli poznamy prawdziwą nazwę tego tematu, przeniesiemy go.

Paramecia Rysunku to nienazwany diabelski owoc typu Paramecia. Pozwala on użytkownikowi na materializacje narysowanych przedmiotów. Został zjedzony przez Kanjuro.

Mocne i słabe strony

Owoc ten pozwala na materializacje wszystkiego w 3D co narysuje użytkownik. Zostają również zachowane wszystkie zdolności prawdziwego przedmiotu. Przykładem przedmiotu narysowanego przez Kanjuro jest ptak. Pomimo, że został narysowany niedbale potrafił latać. Zdolność owocu działa również w drugą stronę i potrafi materialne rzeczy zmieniać w obrazki.

Do tej pory nie poznaliśmy słabości i ograniczeń tego owcu, jednak zakładamy, że jak każdy diabelski owoc uniemożliwia użytkownikowi pływanie i kontakt z wodą.

Kanjuro nie jest sam jednak świadomy, że jest użytkownikiem diabelskiego owocu, a swoją zdolność nazywa "czarami".

Techniki

Jedyną znaną techniką tego owocu jest Nuke Suzume.


Nawigacja